Preview Mode Links will not work in preview mode

En podd om Gud, universum och allting.
Med Peter Berntsson, Christoffer Skogholt och Erik Åkerlund. 
Podden produceras av Sändaren i samarbete med Newmanistitutet och Teologiska fakulteten på Uppsala universitet.

May 29, 2023

Den 22 maj hade vi en live-podd över zoom, som kommer här som ett vanligt avsnitt.

Den första delen, fram till 41 minuter, har vi ett öppet samtal om olika frågor som rör poddens tematik. Vi tar upp frågor om det är annat än naturvetenskap och religion som är i fokus för debatten om religion nuförtiden, relationen mellan mystik och filosofi och apologetikens natur och roll.

Den andra delen, från 41 minuter och framåt, diskuterar vi följande fråga: behöver kyrkan lämna det "u-formade" meta-narrativet för att beskriva världen, som varit dominerande inom inte minst protestantisk västerländsk kristenhet?

Det vill säga det narrativ som har tre tydliga punkter: en föreställning om en fullkomlig skapelse, ett fall och sedan en eskatologisk frälsning?

Ett alternativ till detta paradigm finns i det så kallade "exitus-reditus schemat". Enligt detta schema ska man inte förstå det som att världen utgår från världen (exitus) perfekt och fullkomlig, utan i en process av tillblivelse där den successivt ska nå sitt mål och förenas till Gud genom en fri respons till Gud (reditus). 

Människan blir i detta perspektiv den varelse som kan ge en medveten respons till Gud, och som därigenom kan sägas vara "skapelsens präst" - den förmedlande länken mellan Gud och skapelsen. Världen skapas i detta perspektiv i en process som fullkomnas i skapelsens fria ja till Gud.

Det betyder inte att Gud är frånvarande från skapelsen, innan människan. Men genom människan kan skapelsen på ett medvetet sätt bejaka relationen till Gud.

Artiklar vi nämner:

"Homo adorans: exitus et reditus in theological anthropology"

"Procession and return in Thomas Aquinas and his predecessors"

Poddar vi nämner:

"Den fördolda världen"

"Härtats bön"