Preview Mode Links will not work in preview mode

En podd om Gud, universum och allting.
Med Peter Berntsson, Christoffer Skogholt och Erik Åkerlund. 
Podden produceras av Sändaren i samarbete med Newmanistitutet och Teologiska fakulteten på Uppsala universitet.

Jan 30, 2024

Kulturtidskriften NOD startades 2004 av Örebro Teologiska Högskola. Under några år distribuerades den av tidningen Dagen, men drivs nu av en förening med Pekka Mellergård, neurokirurg och tidigare rektor för Örebro Teologiska Högskola, som chefredaktör.

I detta samtal (som är två månader försenat!) samtalar vi både om nummer tre, som hette "Fruktan och förtröstan i rädslans kultur" och det då kommande nummer fyra, som hette "Jesus var inte kristen: om judendom, kyrka och Israel." Detta var det sista numret under 2023.

Som prenumerant kan man läsa alla nummer online, och man kan läsa mer om tidskriften på deras hemsida.

Bägge nummer får sägas ha högaktuella teman, och teman som dessutom sattes innan de tragiska händelserna i Israel och Gaza, respektive den våg av gängrelaterade mord som drabbade Sverige under hösten 2023.

Vi samtalar med Pekka Mellergård om vad syftet med tidskriften är, om hur det egentligen står till med den kristna offentligheten och hur pass representativ diskursen som råder i tidningar som Världen idag och till viss del Dagen och TV 10 egentligen är för hur kristna i allmänhet tänker.

Samtalet kretsar också kring rädslan för samhällsutveckling och ibland missvisande moraliserande över detta, hur det står till med det offentliga samtalet i kristenheten, varför kyrkan varit en plantskola för duktiga musiker - men inte på samma sätt en mylla för intellektuell fördjupning och konst - om traumatiserande religion, och annat.

Här är lite hållpunkter i avsnittet:

Minut 1-29: 
Hur väl speglar den kristna ”offentligheten” kristenheten?

Det finns ett ganska litet gäng som sätter tonen för diskussionen och debatten.
 

Vad hände med tidningen NOD när Dagen tog över ansvaret för den?

Varför är man bra på att skapa en miljö som blir en mylla för duktiga musiker i (fri)kyrkan, men inte på samma sätt en intellektuell miljö, eller en mylla för konstnärskap?

29.50: Vi börjar diskutera numret ”Fruktan och förtröstan i rädslans kultur”.

Vad är rädsla?

40: Intervjun med Lars Trägårdh
 

46: Vad är mod? 

48:30 Intervjun med Johan Heltne

Behövs en religionstraumadag?

55: Omogen religion är farlig.

1:10: Systemfel i kristenheten och hur man kan åtgärda dem.